Askeri Adli Hakim Ve Memurlara Verilecek Cezalar :

1 -
Askeri disiplin amirleri askeri memurlara maktu ve daimi ücretli veya maaşlı olarak ordu hizmetinde bulunan müstahdemlere salahiyetli oldukları disiplin cezalarını verebilirler

2 - Askeri adli hakim ve memurlar kendi maiyetlerinde bulunan madunlarına maaşça muadili oldukları subaylar derecesinde disiplin cezaları verebilirler