Failin Müdafaa Hakki:

Madde 175 -
Disiplin amiri cezayı vermeden evvel faile kendini müdafaa etmeğe müsaade eder