Cezanin şiddetli Verileceği Haller :

Madde 176 -
Cezayı hafifleten sebepler mevcut olmadığı surette ceza şiddetli verilir