Mafevka Arzedilecek Cezalar

Madde 178 -
Disiplin cezaları vermeğe salahiyetli mafevk suçlunun disiplin cezalariyle cezalandırılmasını muvafık görüpte derecesini salahiyetinden yüksek bulursa keyfiyeti bir derece mafevkine arzeder