Askeri Cürüm Ve Kabahat :

Madde 1 -
Türk Ceza Kanununa göre cürümler ve cezalar hakkında umumi suretle cari olan esaslar bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça askeri cürümler ve cezalar hakkında da tatbik olunur

1 -
Bu kanunun ölüm ağır hapis ve hapis cezalariyle cezalandırdığı suçlar askeri cürümlerdir

2 - Bu kanunun kısa hapis cezasiyle cezalandırdığı suçlar askeri kabahatlerdir