Askerlerin Askeri Olmayan Suçlari :

Madde 2 -
Askeri şahısların askeri olmayan suçları için Türk Ceza Kanunu hükümleri tatbik olunur