Askeri şahislar :

Madde 3 -
(Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 SK/1 md)

Askeri şahıslar; Mareşalden asteğmene kadar subaylar astsubaylar Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel uzman jandarma ve uzman erbaşlar erbaş ve erler ile askeri öğrencilerdir


Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan Devlet memurlarının asker kişi sıfatları 04/01/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri ile sınırlıdır