Düşman Karşisi:

Madde 9 -
Seferberlikte düşman ile müsademeyi intizaren emniyet hizmetleri tatbik ve ifa olunmağa başladığı zamandan itibaren bu müsademeye memur kıta gemi tayyare düşman karşısında sayılır