Nöbetçi Karakol Devriyenin Tarifi :

Madde 15 - 1
- Bu kanunun tatbikatında nöbetçi hazarda ve seferde emniyet muhafaza disiplin tarassut maksatlariyle silahlı olarak bir yere konulan ve muayyen bir talimatı bulunan tek veya çift askerdir

2 - Karakol hazarda ve seferde aynı maksatlarla konulan ve bir amir emrinde bulunan silahlı bir kısım askerdir

3 - Devriye hazarda ve seferde aynı maksatlarla muayyen bir mıntakada seyyar olarak vazife yapan bir veya daha ziyade silahlı askerdir


__________________