Ordu Ve Kitanin Tarifi:

Madde 16 - Bu kanunda yazılı olan "Ordu" kelimesi kara deniz ve hava kuvvetlerine; ve kıta kelimesi subay kumandasında bulunan her birliğe şamildir