Askeri Ceza Kanununda Yazili Cezanin Icrasi Ve Disiplin Cezalarinin Tatbiki:

Madde 18 - Bu kanunda yazılı olan bir ceza ancak bir mahkemenin karariyle infaz olunur

Aşağıdaki hallerde disiplin cezalariyle mücazat yapılabilir

A : 82 96 ve 136 ncı maddelerin 1 numaralı ve 93 116 117 ve 150 ncimaddelerin 2 numaralı fıkralarında

B : 68 83 86 108 130 137 ve 145 inci maddelerde yazılı kısa hapis cezaları