Disiplin Cezalari:

Madde 19 - Disiplin yoluyla aşağıda yazılı olan hapis cezalarından başka hürriyeti tahdit eden hiç bir ceza verilemez

Göz ve oda hapsi olarak dört hafta () olarak üç hafta ceza verilebilir

İKİNCİ BAP: CEZALAR UMUMİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ FASIL: ASKERİ CEZALAR