şahsi Hürriyeti Tahdit Eden Cezalar:

Madde 21 -
Bu kanuna göre şahsi hürriyeti tahdit eden cezalar ağır hapis ve hapis ve kısa hapistir