Ağir Hapis Ve Hapis Cezalarinin Mahiyeti Ve Neticeleri:

Madde 22 -
Ağır hapis ve hapis cezalarının mahiyeti ve neticeleri ve icrası Türk Ceza Kanununda yazılı olan kaidelere tabidir