Kisa Hapis Cezalari :

A) Kısa hapis cezaları üç türlüdür:

1 - Göz hapsi;

2 - Oda hapsi;

3 - (Mülga bent: 22/03/2000 - 4551 SK/38 md)
B) (Değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 SK/3 md) Subay astsubay Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında:

1 Dört haftaya kadar göz hapsi


2 Dört haftaya kadar oda hapsi

Cezaları verilebilir

C) Erbaş ve er hakkında:

1 - Dört haftaya kadar oda hapsi;

2 - (Mülga bent: 22/03/2000 - 4551 SK/38 md)

D ) (Değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 SK/3 md) Askeri öğrenciler hakkında: (Askeri orta ve lise ile eşiti okullar öğrencileri hariç) dört haftaya kadar oda hapsi cezası verilebilir

E) Kısa hapis cezalarında maaş ve tahsisat tam olarak verilir

GÖZ VE ODA HAPSİ CEZALARININ MAHİYETİ NETİCELERİ VE