Göz Ve Oda Hapsi Cezalarinin Mahiyeti Neticeleri Ve Yerine Getirilmesi:

Madde 24 - (Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 SK/4 md)


Subay astsubay Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları uzman jandarma ve uzman erbaşlar;

A) Göz hapsi cezalarında;

1 Resmi daire kışla eğitim alanları ile sair yerlerdeki hizmetlerine devam ederler

2 Hizmetin bitiminden sonra hiçbir yere gidemezler Kışlada veya resmi odalarda kalırlar

3 Hizmete ilişkin olanlar dışında hiçbir ziyaret kabul edemezler

B) Oda hapsi cezalarında;

1 Mümkün olduğu takdirde cezayı tek başlarına belirli bir hapis odasında geçirirler

2 Emir veremezler

3 Genel hizmet yapamazlar

Askeri öğrenciler oda hapsi cezasını belirli hapis odalarında topluca geçirirler Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bulundurulur