Erbaş Ve Er Hakkinda Oda Ve ... Cezalarinin Mahiyeti Ve Icrasi:

Madde 25 - Erbaş ve er : 1 - Oda hapsi cezasını muayyen hapis odalarında topluca geçirirler

2 - (Mülga fıkra: 22/03/2000 - 4551 SK/38 md)

3 - Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bulundurulur


4 - (Mülga cümle: 22/03/2000 - 4551 S
K/38 md) Onbaşı ve erler ağır askeri hizmetlerde kullanılabilirler