Askeri öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezasi Niteliği Ve Sonuçlari :

Aşağıda yazılı hallerde askeri öğrenciler hakkında askeri mahkemeler veya adliye mahkemelerince; asıl ceza ile birlikte askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası da verilir Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi Silahlı Kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir


A) Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm ağır hapis veya üç aydan fazla hapis cezasına hükümlülük halinde

B) 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (B) bendinde yazılı hallerde


Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere askeri mahkemelerce üç ay veya daha az hapis cezası ile birlikte askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası da verilebilir


Bu ceza ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın;


A) Askeri öğrencilik sıfatının


B) Muvazzaf askeri personel yetiştiren askeri okullara girme hakkının


Kaybedilmesi sonuçlarını doğurur