Ihraç Cezasinin Mahiyeti Ve Neticeleri :
Madde 34 - (Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 SK/9 md)

Subaylar astsubaylar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında memuriyetten mahrumiyet cezası verildiği takdirde bu feri cezaya karşılık o kadar süre açığa çıkarılmalarına hükmolunur Bu süre kıdemden ve emeklilik süresinden indirilir

Yükümlü olan erbaş ve erler hakkında memuriyetten mahrumiyet cezası terhislerinden sonra yerine getirilir

Bir seneden fazla memuriyetten mahrumiyet cezasına hükümlülük halinde bu Kanunun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmaya ilişkin hükümleri uygulanır

Altı aydan fazla memuriyetten mahrumiyet cezası alan uzman jandarma ve uzman erbaşların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir