Rütbenin Geri Alinmasi Cezasi Niteliği Sonuçlari Ve Yerine Getirilmesi :

Rütbenin geri alınması cezası 30 uncu maddede yazılı hallerde erbaşlar hakkında uygulanır Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi rütbenin geri alınması işlemi idarece re'sen uygulanır


Rütbenin geri alınması cezası hükümlünün rütbesinin geri alınarak erliğe indirilmesi askeri hizmetten doğan ve özel kanunda saklı tutulmayan bütün hakların kaybı sonuçlarını doğurur

(İptal fıkra : 08/11/2006 - 26340 S
RG Ana Mahkemesi 2000/34 E2005/91 K) *1