Askeri Mahkemelerce Verilen Tutuklama Kararlri Ile Askr Kişilr Hakknda Veriln Cezalar

Asker kişiler hakkında hükmolunan ve aşağıda gösterilen cezalar 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun beşinci kısmında yazılı esaslar dahilinde askeri cezaevlerinde infaz edilir

A) Subay astsubay Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında verilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya Devlet memurluğundan çıkarmayı ilişik kesmeyi veya sözleşmenin feshini gerektirmeyen hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri

B) Askeri öğrenciler hakkında verilen ve askeri öğrencilik hukukunun kaybettirilmesi sonucunu doğurmayan hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri


C) Erbaş ve erler hakkında asker edildikten sonra işledikleri suçlardan verilen bir yıl veya daha az süreli hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleriHürriyeti bağlayıcı diğer cezalar genel cezaevlerinde çektirilir
İnfaz sırasında hükümlülerin üzerinden askerlik kıyafeti ve işaretleri kaldırılır

Genel cezaevlerinde ceza sürelerini tamamlayan askerlik yükümlüleri geri kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere askeri makamlara teslim edilirler


Yargı organlarınca haklarında tutuklama kararı verilen asker kişiler bu sıfatlarını korudukları sürece askeri tutukevine konulurlar


Savaş ve sıkıyönetim hallerinde askeri mahkemelerce tutuklanan sivil kişiler askeri ceza ve tutukevlerine konulurlar
Bu hallerin bitiminde tutuklular Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında varılacak mutabakat üzerine sivil tutukevlerine nakledilirler