Teşebbüs :

Madde 40 - 1 -
Askeri curümlerde müteşebbisler hakkında Türk Ceza Kanununun 61 62 63 üncü maddeleri hükümleri tatbik olunur

2 - Bir cürümün cezasiyle beraber askeri fer'i cezalardan birinin hükmedilmesi lazım veya caiz ise o cürme teşebbüs halinde dahi bu fer'i ceza verilir veya verilebilir