Cezaya Ehliyet Veren Kaldiran Ve Hafifleten Sebepler:

Madde 44 - Cezaya ehliyet veren ve bunu kaldıran veya hafifleten sebeplere dair Türk Ceza Kanununun birinci kitabının dördüncü babında yazılı hükümler bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça askeri cezalar hakkında da mer'idir