Din Ve Vicdana Göre Lazim Sayilan Hareketler Cezaya Ehliyeti Ve Tesiri:

Madde 45 - Bir şahsın hareketini vicdanına veya dinine göre lazım saymış olması yapmak veya yapmamakla vukua gelen bir cezayı mucip olmasına mani teşkil etmez