Korku Ve Ihtiyari Sarhoşluğun Cezaya Tesiri:


Madde 46 - 1 - Vazife ve hizmette şahsi tehlike korkusu cezayı hafifletmez

2 - Disiplin tecavüzünde ve kabahatlerinde veya hizmet esnasında yapılan suçlarda ihtiyari sarhoşluk cezayı hafifletemez