Mortgage Sisteminin temel özellikleri nelerdir?

5582 Sayılı Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun (Mortgage yasası) 06 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren kullandırılacak konut kredileri Yasa kapsamındadır.

* Yasa ile konut finansman kredilerinde sabit faizin yanısıra değişken faiz seçeneği de uygulanmaya başlanmıştır. Değişken faizli krediler ile kredi faizlerinin düşmesini beklemenize gerek yok. Piyasa faizleri düştükçe kredinizin faizi de düşmektedir.

* Faizlerin yükselmesi durumunda ise kredi faizi de yükselecek ancak sözleşmede belirlenen azami faiz oranını geçemeyecektir.

* Yasa kapsamındaki krediler mevcutta ödenecek faizin % 5 oranında uygulanan BSMV’den muaf tutulmuştur.

* 06/03/2007 ve sonrasında kullandırılan konut finansman kredilerinde kredi sözleşmesinde belirtilmesi kaydıyla sabit faizli kredi kullanan tüketicilerden erken ödeme (kısmi ödeme/kredinin tümünün kapatılması) durumunda erken ödeme ücreti alınmaktadır. Kredisini değişken faizli kullanan tüketicilerden ise erken ödeme ücreti alınmamaktadır.

Kredimi erken ödemem durumunda ücret ödeyecek miyim? Ne kadar ücret ödemem gerekiyor?

* Kredinizi 06/03/2007 tarihinden önce kullandıysanız erken ödeme ücreti ödemezsiniz.
* Kredinizi 06/03/2007 tarihinden sonra kullandıysanız ve krediniz sabit faizli ise erken ödeme ücretini ödemeniz gerekecektir. Erken ödeme ücreti ödenen tutarın %2’si oranındadır.

Değişken faizli kredinin özellikleri nelerdir ?

Kredi vadeniz boyunca faiz oranlarının bugünkünden daha fazla düşeceğine inanıyorsanız değişken faizli kredi size uygundur. Değişken faizde en önemli özellik azami oranın başlangıçta sözleşmede belirlenmesidir. Bankanız size mevcut ve azami oran üzerinden hazırlanmış 2 adet ödeme planı verecektir. Faiz oranları düştüğünde taksitleriniz düşecek faiz oranlarının yükselmesi durumunda ise taksit tutarları en fazla sözleşmede belirlenen azami orana kadar yükselebilecektir.

Değişken faizli kredide faiz riski var mıdır ?

Değişken faizli kredi uygulamasında Bankaların kullanacakları baz faiz endeksleri Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Konut kredisi faiz oranı da belirlenen endeks faiz üzerine Bankaların ekleyeceği kar marjları ile oluşturulmaktadır.
Değişken faizli kredinin işleyişinde kullanılacak endekskar marjları ve belirlenen fiyat başlangıçta yapılan sözleşmede belirtilmektedir. Ayrıca azami oran da yine sözleşmede belirtilmektedir. Dolayısı ile faizler yükseldiğinde taksit tutarları başlangıçta sözleşmede belirtilen azami orana kadar yükseltilebilecektir. Böyleceazami oran sizin riskinizi kontrol altında tutmanızı sağlayacaktır

Mortgage Yasası kapsamında yapılan sigortalar farklılık göstermekte midir?

Yasa kapsamında Kredi Hayat Sigortası Konut Sigortası ve DASK yapılmaya devam etmektedir. Ancak yasa sonrasında Kredi Hayat Sigortası yapılması müşterinin tercihine bırakılmıştır