Baro avukatların kayıtlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Barolar yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendilerine yüklediği görevlerinin yanında yargı sisteminin bir parçası olarak avukatların kurumsal örgütü niteliğindedir ve hukukun gelişmesine katkıda bulunurlar. Dilimize Fransızcadan geçmiştir. Kelime anlamı demir parlaklık demektir.

Türkiye Barolar Birliği bütün baroların katılımıyla oluşan kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. En geniş katılımlı olan baro ise İstanbul Barosu'dur. Baronun kelime anlamı "Demir Parmaklıktır".