türk hukuk tarihi ve türk hukuk biyografyası


Hukuk tarihi bugün mevcut olan hukuki kurumların ve kuralların geçmişini inceleme alanı olarak seçen ve bunların hangi gelişme sürecinden geçerek günümüze kadar geldiğini inceleyen bir ilim dalıdır.

Bu yönüyle hukuk tarihi hem hukiki kurum ve kuralların köklerini öğretmek ve hem de hukiki bir formasyon kazandırmak açısından hukukçuya önemli bir yarar sağlar. Hukuk tarihimiz özel bölümde yer alan Türk Hukuk Tarihi Türklerin tarih sahnesine çıkmasından Türkiye Cumhuriyetine kadar uzanan çok uzun bir dönemdeki hukuklarını incelemektedir.


Birincisi başlangıçtan İslamiyetin kabulüne kadar olan dönemdir. İslamiyetin kabulünden sonra ise Türk devletleride esas itibariyle İslam hukuku hakim olmuştur. Ancak bu hukuka Türk devletleri kendi dönemlerinin ve şartlarının gerektirdiği yorum zenginliğini de katmışlardır.


Kitabın ilk baskısında Türk Hukuk Tarihi'nin kamu hukuku bölümü işlenmiştir. İkinci baskıda ilk baskıya ek olarak özel hukukun şahıs ve aile hukuku bölümleri eklenmiştir. Üçüncü baskıya miras eşya arazi ve borçlar hukuku bölümleriyle Tanzimat sonrasındaki hukuki gelişmeşler hakkında bilgiler eklenmiştir. Son baskıya şirketler hukuku bölümü ilave edilmiştir.1- GENEL KAMU HUKUKU


- Devlet Teorisi
- Genel Olarak Siyasal Düşünceler ve Hareketler
- Türkiye'de Siyasal Düşünceler ve Hareketler
- Siyasi Rejimler
- İnsan Hakları Genel Teorisi

2- ANAYASA HUKUKU / ANAYASA YARGISI
3- İDARE HUKUKU / İDARİ YARGI


Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
- Eğitim ve Öğretim / Yüksek Öğrenim
- Şehircilik İmar ve İskan
- Kolluk
- Trafik
- Turizm


4- DEVLETLER UMUMİ HUKUKU


- Milletlerarası Kuruluş ve Örgütler
- Uluslararası Andlaşmalar
- Savaş ve Barış Hukuku


5- CEZA HUKUKU / CEZA USUL HUKUKU


Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
- Milletlerarası Ceza Hukuku
- İnfaz Rejimi
- Askeri Ceza Hukuku
- Çocuk Suçluluğu
- Kriminoloji


6- ADLİ TIP7- İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU


Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
- Milletlerarası İş Hukuku
- İşsizlik İş ve İşçi Bulma


8- MEDENİ USUL HUKUKU9- İCRA VE İFLAS HUKUKU10- MEDENİ HUKUK


- Genel İlkeler
- Kişiler Hukuku
- Aile Hukuku
- Miras Hukuku
- Eşya Hukuku

Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren bu genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklar da bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
- Mukayeseli Medeni Hukuk
- Toprak Hukuku
- Orman Hukuku
- Tarım ve Toprak Reformu


11- BORÇLAR HUKUKU12- TİCARET HUKUKU


- Ticaret Şirketleri
- Kıymetli Evrak
- Sigorta Hukuku
- Deniz Ticaret Hukuku
- Hava Hukuku


13- DEVLETLER ÖZEL HUKUKU


- Kanunlar İhtilafı
- Vatandaşlık
- Yabancılar Hukuku
- Anlaşmalar


14- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU


Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
- Fikir Ve Sanat Eserleri
- Eski Eserler Hukuku
- Basın Hukuku


15- VERGİ HUKUKU / VERGİ YARGISI16- MALİYE17- ROMA HUKUKU18- HUKUK TARİHİ


- Genel Hukuk Tarihi
- İslam Hukuku
- Türk Hukuk Tarihi


19- HUKUK FELSEFESİ / HUKUK SOSYOLOJİSİ


Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
- Hukuk Başlangıcı
- Hukukun Genel İlkeleri


20- ÇEVRE HUKUKU21- MUKAYESELİ HUKUK22- YARGI ÖRGÜTÜ23- AVRUPA BİRLİĞİ24- EKONOMİ/KREDİ/PARA/MUHASEBE/GÜMRÜK25- BANKA HUKUKU26- DEĞİŞİK KONULAR


- Yukarıdaki ana bölümlere girmeyen çeşitli konular