Türkiye’de uluslararası sosyal hizmetler SHÇEK – AB ve Dış İlişkiler Dairesi tarafından yürütülmektedir.
Yurtdışında yaşayan Türklerin sayısının giderek artması ISS’le yürütülen çalışmalara yoğunluk kazandırmıştır.
ISS ile işbirliği halinde ağırlıklı olarak çalışılan uluslar arası sosyal hizmet konuları aşağıda verilmektedir.
Aile parçalanmaları
Boşanma
Çocukların velayeti
Evlilik dışı çocuklar
Çocukların akraba yanında bakımı
Korunma kararlı çocuklar
Çifte evlilik
Nafaka
Eşlerin birbirlerine maddi desteği
Uluslararası evlat edinme
Kayıp kişilerin aranması (ebeveyn çocuk vs.)
Kültürlerarası evlilik
Çocuk kaçırma
Hastalık ve tedavide takip
İş kazası
Tazminat
Sigorta
Oturma izini
Sınırdışı edilen çocuklar
Yaş tashihi
Nüfus kütüğü düzeltmeleri