ISS çocukların kendi ülkelerinde makul bir sonuç elde edilemediği diğer ülkelere evlatlık verilmesi görüşündedir. Ailelerden çok çocuğun çıkarlarının korunması prensibini temel almaktadır.
ISS Uluslararası evlat edinme konusunda ilgili ülkelerin yerel sosyal çalışmacıları arasındaki iletişimi sağlamaktadır.
Bugün birçok birim evlat edinme kuruluşlarına ve anne-baba adaylarına uluslar arası evlat edinme sorunları ve koşullarıyla ilgili bilgi verme aracılık etme ve yönlendirme düzeyinde hizmet vermektedir.
Birçok birim uluslararası evlat edinme vakalarında ilgili mahkemelere sunmak üzere evlat edinmek isteyen ailelere ilişkin sosyal inceleme raporu hazırlamakla yetkili kılınmıştır.

Birçok ISS birimi ise özel gereksinmeleri olan çocuklar için doğrudan evlat edinme hizmeti sağlamaya devam etmektedir.
Türkiye’de uluslararası evlat edinme işlemleri SHÇEK-AB ve Dış İlişkiler Dairesi ile Aile Çocuk Hizmetleri Dairesi tarafından koordineli olarak yürütülmektedir.