Gönüllü kişi ve kuruluşlar olarak Kurum ve Kuruluşlarımızda gönüllü çalışma yapmak isteniyorsa;
Başvuru Şekli;
İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ve bağlı kuruluş Müdürlüklerinde hizmet vermek isteyen gönüllü kişiler ve sivil toplum kuruluşları çalışmanın yapılacağı Müdürlüğe dilekçe ile başvururlar. Gönüllülerden;
a -İkametgah İlmuhaberi
b -Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hal belgesi
c -Sağlık Raporu
d -Gönüllü başvuru formu doldurmaları
istenir.
Bu form ve belgeler çalışmanın yapılacağı Müdürlük tarafından değerlendirilir ve gönüllü kabulü buna göre yapılır.
Gönüllü çalışma yapması uygun görülen kişiler için müdürlük tarafından “kimlik kartı” verilir.
Gönüllülerle işbirliği esasları “Sosyal Hizmet Kuruluşlarında gönüllü kişi ya da kuruluşların gönüllü olarak çalışma esasları hakkında yönerge ile belirlenmiştir.