Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; başta çocuk olmak üzere ihtiyaç içerisinde bulunan tüm bireyleri yardım rehberlik bakım ve koruyucu hizmetleriyle kucaklayan sosyal devletin vazgeçilmez kurumlarından biridir.
Kurum kanunun 4. maddesi (a) bendi; “bu kanunun kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler devletin denetim ve gözetiminde; halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür” hükmüne amirdir.
Bu hükümden hareketle SHÇEK; hizmet alanlarının kesiştiği her noktada hizmetlerini katılımcı bir anlayışta en verimli bir düzeyde gerçekleştirmek için toplumun her kesiminin katkı ve işbirliği ile yürütmektedir.
Katkı ve Katılım Esasları;
Sosyal Hizmet faaliyetlerine 2828 sayılı Kanun’da belirtilen esaslar ve görevler çerçevesinde katkı ve katılımda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası resmi ve özel kuruluşlar Kurum’a ayni ve nakdi yardımda bulunabilirler. Taşınır ve taşınmaz malları ile bunların gelirlerini bağışlayabilirler her türlü bağışı yapabilirler.
[COLOR=Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ][/COLOR]
SHÇEK Genel Müdürlüğüne
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine
İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine
Sosyal hizmet kuruluşlarına
Müracaat ederek gerekli yardım ve desteği sağlayabilirler.
Kurumumuza gönüllü kişi ve kuruluşların katkı ve katılımları;
1- Ayni ve Nakdi Katkılar
2- Manevi Katkılar (Gönüllü Çalışmalar)
3- Hizmetlere Katılım (Kuruluş yararına kurulan derneklerde yer almak)

4- Taşınır ve taşınmaz bağışı
5- Sektörler arası ve toplumsal işbirliği güç birliği ve koordinasyon sağlamak
şeklinde gerçekleşmektedir.
Gönüllü Kişi Ve Kuruluşlar Olarak Kurum Ve Kuruluşlarımıza Katkıda Bulunmak İsteniyorsa;
Sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler Devletin denetim ve gözetiminde halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütüldüğünden Kurum ve kuruluşlarımız gerçek ve tüzel kişilerin her türlü maddi ve manevi katılımına açıktır. Katkıda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Kurum ve kuruluşlarımız yanında kuruluşlarımız yararına kurulan derneklere de yardımda bulunabilirler.
Genel Müdürlüğümüze nakit bağışında bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bu bağışlarını T.C. Ziraat Bankası Ankara Samanpazarı Şubesi 321 5620-5001 No’lu hesaba yapabilirler.
Ayrıca belirli bir amaç için bağışta bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler “ŞARTLI BAĞIŞ”ta bulunabilirler ve bu bağış belirlenen amaç için özel ödenek kaydedilerek ve sadece o amaç doğrultusunda kullanılır.