TBB BAŞKANI

AVUKAT ÖZDEMİR ÖZOK

Hukukçu ve çağdaş olmanın sorumluluğu içindeki avukatlar ve onların mesleksel kuruluşu barolarımızın mesleki ve toplumsal sorunları savunma hakkının yüceliği hukukun üstünlüğü ve insanın yalnızca insan olmaktan kaynaklanan evrensel hak ve değerlerinin toplum ve kişi bilincine yerleştirilmesi Türkiye Barolar Birliği faaliyetlerinin rehberidir.

Avukatlar ve Barolar arasında dayanışmayı ve birlik anlayışını geliştiren çağdaş yapılanmış demokratik örgütlülüğü hissettiren küreselleşen dünyanın içinde bulunduğu gelişme ve değişimleri yakalamış bunların bireyde yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlara hukuki çözümler üreten haksızlıklara karşı direnen umutları gerçekleştirmek ve yarınları hukuka uyarlamak insanca ve mutlu yaşamak Birliğimizin ilkelerindendir.

Birliğimiz Atatürk ilke ve devrimlerinin demokratik laik cumhuriyetin hukukun üstünlüğü ilkesinin ve sosyal hukuk devletinin ödünsüz savunuculuğu sürdürür.

Birliğimiz Toplumun hukuksal savunucusu olarak; anti-demokratik uygulamalar insan hakları ihlalleri işkence soruşturmakta izlemekte ve sorgulamaktadır.

Birliğimiz Çağdaş dünyaya açılarak uluslarüstü hukuk normlarının ülkemizde yaşama geçmesine katkıda bulunmakta Avrupa Birliği ve yabancı Baro Birlikleri Hukuk ve Adalet kurumları ile irtibatını her geçen gün artırmakta ve meslektaşlarımızın yararlanmasına sunmaya başlamıştır.

Birliğimiz eskisinden çok daha aktif olarak Sivil Toplum Örgütleri Yüksek Yargı Organları Meslek Odaları Sendikalar ile daha faal çalışarak etkinliklerini hızla artırmaktadır.

Seminer toplantı ve kurultay etkinlikleri artırılmakta ve hukuksal sorunlar başta olmak üzere tüm meslek yurt ve dünya sorunları tartışılıp değerlendirilip kamuoyuna sunmaktayız.

Birliğimiz Avukatlar ve Barolar arasında başlatılan dayanışmanın gelişmesine çalışmakta ; avukatların mesleki ekonomik ve sosyal sorunlarına çözümler üretmektedir.

Sanal Toplumun en can alıcı noktasında bulunan Sanal Hukuk küreselleşen dünyanın olmazsa olmazları arasına girdi. Türkiye Barolar Birliği “av.tr” projesi ile her avukata bir web sitesi ismi verilmesine destek olacak ve 2004 yılında Avrupa Birliği Avrupa Mahkemelerinin hepsi haberleşmeyi web üzerinden başladığında bizde bu işin gerisinde kalmamış olacağız. En büyük emellerimizden bir tanesi “e-Baro” projemizi geliştirerek bu konuda dünya arasında ilkler arasına girmek ve avukatlarımıza dijital destek vererek halkımızın hukuk alanındaki savunma gücü ve kalitesini artırmaktır.

Çağdaş bir Türkiye özlemidir bizi yönlendiren

Demokrat bir Cumhuriyettir temel hedefimiz

Özgür yurttaş olmaktır seçimimiz

İnsan hakları hukukun üstünlüğü ve sivil toplumdur özümsediğimiz

Eşitlikçi dürüst ve erdemli bir yönetimdir istediğimiz

Bu halk ve bu insanlara layık olabilmek için bütün gücümüzle çalışmaktayız.