Kamu Hukuku Nedir ?
Kamu hukuku devlet ve yurttaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayırım değil başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından önemlidir. Kamu hukukunun konusu olan devlet ve yurttaş arasındaki hukuksal uyuşmazlıklar sulh ve asliye mahkemelerinde değil idare mahkemelerde çözülür.


Hukuki bir çatışmanın özel mi kamusal mı olduğunun belirlenmesi için çeşitli teoriler geliştirilmiştir:

Çıkar teorisine göre hukuki bir uyuşmazlık kamunun çıkarlarını ilgilendiriyorsa kamu hukukuna aittir.
Alt-üst ilişkisi teorisine göre hukuksal bir çatışma biri diğerinden sahip olduğu devlet erki nedeniyle daha üstte bulunan iki hukuki nesne arasında ise kamu hukukuna dâhildir.
Özel hukuk teorisine göre ise hukuki uyuşmazlığın konusu olan kanunlar tüm yurttaşlara değil sadece devlet erkine sahip olan bir hukuki nesneye hak ve ödevler yüklüyorsa uyuşmazlık kamu hukukuna girer.