Hakim ve Savcılık için sınav şartları

Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Mülakat ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle sınava başvuracak adaylarda hukuk fakültesi mezunu olanlar dışında alınacak adaylar bakımından her dönemde ihtiyaç oranında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler idari bilimler iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranacak.

Yönetmelikten başvuruda bulunacaklarda aranan 'yabancı ile evli olmamak' şartı çıkarıldı.

Sınava girmek isteyen adayların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son 3 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf nüfus müdürlüğünden veya noterden onanmış nüfus cüzdanı sureti ile evli bayan adaylar için evlilik kaydını gösterir nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosunu göndermeleri gerekecek.

-YAZILI SINAV-

Adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı sınav soruları genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşacak. Genel yetenek ve genel kültür konuları Türkçe Matematik Türk Kültür ve Medeniyetleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkiye Coğrafyası Temel Yurttaşlık Bilgisi Güncel Sosyoekonomik konularını alan bilgisi konuları İdare Hukuku Anayasa Hukuku Medeni Hukuk Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Hukuk Yargılama Usulü Hukuku Ticaret Hukuku İcra ve İflas Hukuku Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Usulü Hukukunu kapsayacak.


İdari yargı hakim adaylığı yazılı sınav soruları genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşacak. Genel yetenek ve genel kültür konuları Türkçe Matematik Türk Kültür ve Medeniyetleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkiye Coğrafyası Temel Yurttaşlık Bilgisi güncel Sosyoekonomik konuları alan bilgisi konuları İdare Hukuku İdari Yargılama Usulü Hukuku Anayasa Hukuku Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Medeni Hukuk Vergi Hukuku Vergi Usul Hukuku Maliye ve Ekonomiden oluşacak.

-MAL BİLDİRİMİ ŞARTI-

Yazılı sınavı kazananların bazı belge ve bilgilerin yanı sıra Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son 3 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf mal bildirimi Cumhuriyet başsavcılıkları veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak hükümlülükleri bulunup bulunmadığına ilişkin belge göndermeleri gerekecek.

Değişiklikle 'ilk defa girdiği sınavı kazanamayanlar takip eden iki sınava girme hakkına sahiptirler' maddesi de yönetmelikten çıkarıldı. Sınavı kazananlardan her yıl alınacak aday sayısı Türkiye Adalet Akademisinin görüşü alınmak suretiyle kadro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca tespit edilecek.


alıntı