İdare Hukuku:
KollukKolluk (police)” da genel idare hukukuna ait bir konudur Zira kolluk kavramına kurumuna ve kolluk kurallarına güvenlik alanında görüldüğü gibi sağlık gümrük turizm ormancılık imar alanlarında da görülür

İçişleri Bakanlığının kamu düzenini sağlamak amacıyla yaptığı bir işlem de Gümrük Bakanlığının Orman Bakanlığının bir belediyenin bir köyün kamu düzeni amacıyla yaptığı işlem de bir kolluk işlemidir ve aynı hukukî rejime tâbidir.