Tutanak nedir?


Muhtelif toplantılarda yapılan konuşmaları söylenen sözleri herhangi bir olayın şekil ve sonuçlarını bildiren imzalı yazılara tutanak denir.


Toplantıya katılanlar toplantı sonunda tutanağın altını imzalarlar. Tutanağı süratli yazan birisi yazmalıdır. Tutanağı tutacak kimse konuşmaları çok dikkatli dinlemelidir. Tutanak raporun değişik bir şeklidir. Rapor inceleme sonucu yazılmış tutanak ise konu veya olayın görülmüş şekliyle yazılmış olmasıdır.


Örnek Tutanak 1SOSYAL KULÜP TOPLANTI TUTANAĞI

Öğretim Yılı : 2011-2012

Okulun Adı :...................ÖĞRETMEN LİSESİ

Kolun Adı : KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ

Toplantı No : .....................

Toplantı Tarihi : ......../....../......


GÜNDEM :
1................................................. ...........................................

2................................................. ............................................

3................................................. ...........................................

GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR.......................................... ..... .................................................. .................................................. ............ .................................................. .................................................. .............

Başkan Başkan Yardımcısı Sayman Sekreter

Üye Üye

Danışman Öğretmeni