Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davalarında Zamanaşımı
Trafik Kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında zamanaşımı


Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davalarında Zamanaşımı


Trafik kazalarından doğan tazminat davalarında zamanaşımı süresi 2 yıldır.Trafik kazası olayı aynı zamanda ceza kanunu anlamında bir suça vücut veriyorsa(yaralanma ölüm) olayda ceza zamanaşımı uygulanır.en alt zamanaşımı süresi 8 yıldırolayda ölüm varsa bu süre 15 yıla çıkabilecektir.