Doğa olaylarını beden hareketleriyle sembolize etmeye çalışan insan; göbeğini kalçasını ve belini kullanmıştır. Depremi anlatmak için bedeni titretmeyi fırtınayı anlatmak için ani kalça atışlarını ve hortumu anlatmak için de gövdeyi baştan ayağa dalgalandırmayı keşfetmiştir.

Oryantalin de ilk tohumları milattan yüzyıllarca önce böyle atılmıştır. Arabistan yarımadasında ise oryantal insanın dünyaya geliş öyküsünü anlatabilme çabasıyla milattan iki bin yıl kadar önce ortaya çıkmıştır.

İnsanı dünyaya getiren kadındı; bu nedenle bunu anlatanlar da kadınlar oldu. Hamilelik sürecinde yaşanan sancılar ve doğum sırasında kasılan titreyen bedenler; dans dilinde vücut bulmuş oldu.

Selçuklular döneminde Anadolu da oryantal dans türüyle tanıştı. Zaten kendi kültüründe benzer dansları barındıran Anadolu böylece Arap kültürünün de katılımıyla sentez bir oryantal yaratmıştır.Alıntı