Çiftlerin daire oluşturarak yaptığı Polonya halk dansı.

Kendine özgü ayak ve topuk vuruşlarıyla geleneksel olarak gayda müziğinin eşliğinde oynanır. 3/4 lük olan müziğinde vurgu vals gibi birinci vuruşu vurgulu birçok 3/4'lük türün tersine ikinci vuruştadır.

Doğaçlamaya çok elverişli olan mazurkada belirlenmiş figürler yoktur ve 50'yi aşkın değişik adım bulunur. Serbest tarzda yapılan mazurkada sayısız figür vardır. Ana adımdan sonra bir ayak yere vurulur ve topuk öbür ayağa çarpılır. Figür değişikliği holubieck denilen kendi çevresinde bir dönüşle vurgulanır.


Mazurka Polonya'nın ortadoğusundaki Białowieża orman bölgesinde yaşayan Mazurlar arasında 16. yüzyılda ortaya çıktı ve tüm Orta Avrupa'ya yayıldı. Kısa sürede Polonya sarayınca benimsendiyse de bir köylü dansı olarak kaldı. Daha sonra Rusya ve Almanya'daki balo salonlarına yayıldı.

1830'larda İngiltere ve Fransa'ya ulaştı Frédéric Chopin'in (1810-49) piyano için mazurkaları dansın o dönemdeki yaygınlığının bir göstergesidir. Varsovienne basit bir mazurka adımından çiftler için geliştirilmiş bir 19. yüzyıl dansıdır.

Mazurek (savaş dansı) Kujawiak (hüzünlü) adlı sakin ve oberek (neşeli) adlı enerjik Polonya danslarının mazurkayla akrabalığı vardır.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Mazurya iline özgü bir çeşit Leh halk dansı ve müziği.

Bu dansın ezgileri romantik çağda tüm Avrupa müziğini etkilemiştir.

16. yüzyılda ortaya çıkan Mazurka Polonya sarayınca da benimsenmesine karşın bir köylü dansı olarak kaldı.

Daha sonra Rus ve Alman balo salonlarına 1830′larda da İngiltere ve Fransa’ya ulaştı.

Genellikle bir dört ya da sekiz çift tarafından yapılır.

Elliden fazla değişik dans adımı vardır.

Chopin piyano için birçok mazurka bestelemiştir.


Alıntı