Cep Köpekbalığı HakkındaBurada gördüğünüz Dünya'nın en nadir bulunan türlerinden biri olan "Cep Köpekbalığı". Öyle ki türe ait günümüze kadar sadece 2 örnek tespit edilebildi; bunlardan ikincisi Nisan 2015'te yakalandı.

Tür ismini bir cebe sığabilecek kadar ufak olmasından değil yan yüzgeçlerinin hemen üzerinde bulunan bir cepten (kesecikten) alıyor. Henüz bu cebin ne işe yaradığı tespit edilememiş olsa da türün dişilerinde bulunan bu yapının erkekleri çekmek üzere özelleşmiş feromonları (koku hormonlarını) içerdiği düşünülüyor. Bir diğer olasılıksa derin okyanuslarda yaşayan hayvanların bu kesecikte üretilen ışık sayesinde önlerini görebildiği yönünde...

Tür üzerinde yapılan genetik ve evrimsel analizler bu canlıların "Mollisquama" cinsine ait olduğunu ve en yakın akrabalarının fok köpekbalıkları olduğunu gösteriyor.