Hayvanlarda kan grubu var mıdır?Evet hayvanlarda da kan grupları bulunur. Kan grupları alyuvarların zar yüzeyinde bulunan çeşitli proteinler nedeniyle ortaya çıkıyor. Farklı hayvan gruplarında da farklı zar proteinleri bulunuyor. Bu nedenle hayvanlarda da kan grupları mevcut. Örneğin kedilerde 3 köpeklerde 11 farklı kan grubu görülüyor. Çoğu zaman da bizlerdeki yani insanlardaki A-B-O kan grubu sisteminden farklı kan grubu sistemleri görülüyor. Kan gruplarına ek olarak kanda bulunan çeşitli faktörler de bu kan gruplarında çeşitli alt gruplar oluşturabiliyorlar.Her hayvan türünde kan grupları farklı olduğu gibi hayvanlarda kan grupları faktörlerinin (insanlardaki Rh faktörü gibi) sayısı da çok fazladır.Örneğin sığırlarda 11 kan grubu 51 kan grubu faktörü vardır. Bu sığırlarda kan gruplarının saptanması için özel antikorlu 51 test serumunu gerektirir. Atlarda 19 koyunlarda 6 tavuklarda 7 çeşit kan grubu vardır.

Amerika`da ve Avrupa`da hayvanların kan gruplarını belirleme üzerinde çalışan laboratuvarların sayısı sınırlıdır.Köpeklerde kan gruplarının belirlenmesine yönelik çalışma ve yayınlar 1950 lerde başlamıştır. Kan gruplarının ırklara göre dağılımı çalışmaları halen sürmektedir.

Klinik kullanımda kan aktarımı;hayvanlarda kan aktarmalarının zorunlu olduğu durumlarda alıcı ve vericinin kanlarının birbirine uygunluğunun saptanması amacıyla çarpraz karşılaştırma deneyi yapılır. Bu deneme hemoliz ve aglütinasyon olaylarının kontrolünü sağlayan pratik bir yöntemdir. Fakat laboratuvar koşullarında yapılacak çalışmalarla kıyaslanırsa eksik bir çalışma olarak çok güven verici değildir. Ancak örneğin kediler için A grubu insidansının yükseklği düşünülecek olursa kan aktarımının oluşturacağı riskin azlığı ortaya çıkar. Amerika`daki köpeklerin ise % 60`ı A grubundandır.