Su Samuru


Susamuru (Lutra lutra) su iti de denir Avrupa ve Asya'nın büyük bir bölümünde yaşayan bir sansargil çeşididir. Susamuru yakın akrabalarının hemen hepsinden daha geniş bir yayılım alanına sahiptir. Susamuru Asya ve Afrika'da yaşadığı gibi Avrupa'da da yaşar. Lithençtayn Hollanda ve İsviçre'de nesli tükenmiştir. Letonya Norveç ve İskoçya'da çok yaygın bulunur. Türkiye'de ise Kızılırmak ve Manavgat Nehri'nde yaşar. Başlıca besinleri balık olmasına rağmen böcek kurbağa yengeç ve bazen de küçük memelilerle beslenir. Susamurları suyu temiz olan göl nehir dere ve göletlerde yaşar. Bazen deniz kenarında da bulunurlar ancak kürklerinin tuz ile kaplanmaması için sıklıkla nehirlere dönmeleri gerekir. ( Vikipedi )

Su samuru nesli tükenmekte iken son anda kurtarılan hayvanlardan bir tanesidir. Yumuşak kalın ve kadifemsi kürkü için avlanmaktadır. Su samurlarının kürkü o kadar etkili bir koruyucudur ki samurlar günlerce derileri ıslanmadan yüzebilirler. Kalın kürk su samurunu aynı zamanda soğuğa karşı da korumaktadır. Su samurlarının bir çok deniz hayvanının tersine derilerinin altında izole edilmiş bir yağ tabakası yoktur. Soğuktan onları koruyan tek şey kalın kürkleridir. ( Gardner Soul Strange Things Animals Do s.108-109 )