Doğadaki kusursuz mimarlardan
akla ilk gelen kunduzlardır. Bu hayvanlar
yuvalarını durgun bir göletin içinde yaparlar.
Ancak bu göletin özelliği kunduzların
dere üzerinde inşa ettikleri bir baraj ile
suni olarak oluşturulmuş olmasıdır.

Kunduz suyun önünü kesmek ve kendisine yuva yapabileceği durgun bir gölet oluşturabilmek için bir baraj inşa etmeye koyulur. Bunun için ilk olarak kalın dalları dere yatağının içine iter. Ardından daha ince dalları daha ağır olanların üzerine yığar. Ama karşısına çıkan en büyük sorun akan suyun bu kitleyi alıp götürme tehlikesidir.

Eğer baraj dere yatağına sağlam bir şekilde kenetlenemezse akan su kısa sürede onu tahrip edecektir. Barajın su tarafından dağıtılmaması için yapılacak en güzel şey önce dere yatağına kazıklar çakmak ve bu kazıklar üzerine barajı inşa etmektir. Bu nedenle kunduzlar barajlarını yaparken ana taşıyıcı olarak büyük kazıklar kullanırlar. Ama bu kazıkları dere yatağına çakmakla uğraşmazlar onların yaptığı kazık olarak kullanacakları parçaları taşlarla ağırlaştırarak su içinde sabitlemektir. Kunduzlar en son olarak yığdıkları dalları kil ve ölü yapraklardan yaptıkları özel bir harçla birbirlerine yapıştırırlar. Bu harç su geçirmediği gibi suyun aşındırıcı gücüne karşı da çok dayanıklıdır.

Kunduzun inşa ettiği baraj suyun önünü tam 45 derecelik bir açıyla keser.
Yani hayvan barajını dalları suyun önüne rastgele atarak değil tamamen planlı bir şekilde inşa etmektedir. Burada ilginç olan günümüz hidroelektrik santrallerinin tümünün bu açıyla inşa edilmesidir. Kunduzlar
bunun yan ısıra suyun önünü tamamen kesmek gibi bir hata da yapmazlar. Barajı istedikleri yükseklikte su tutabilecek şekilde inşa eder fazla suyun akması için özel kanallar bırakırlar.

Kunduzun yaratılışı yapacağı inşaat işi için özel tasarımlarla doludur. Hayvanın en önemli aleti dişleridir. Yaptığı barajı dişleriyle kemirip-kestiği ağaç dallarıyla inşa eder. Doğal olarak da dişleri sürekli yıpranır aşınır sık sık da kırılır. Eğer bu iş için özel bir sistemle donatılmış olarak yaratılmasaydı hayvan kısa sürede dişlerini yitirebilir ve aç kalarak ölebilirdi. Ancak dediğimiz gibi hayvanın bu problemi en baştan çözülmüştür.

Çünkü ağaçları kemirmek için kullandığı dört tane ön dişi hayvanın hayatı boyunca sürekli büyür. Acaba dişler nasıl olmuştur da böyle bir özelliğe sahip olmuşlardır? Kunduz dişlerinin kırıldığını görünce onları uzatmaya mı karar vermiştir? Yoksa tesadüfen ilk barajı yapan kunduzun dişleri uzamaya mı başlamıştır? Açıktır ki hayvan böyle bir özellikle yaratılmıştır.

Bunun özel bir yaratılış olduğu arka dişlerin boyunun sabit kalmasından da anlaşılmaktadır. Çünkü eğer hayvanın bütün dişleri sürekli olarak uzasaydı aşınmayla karşılaşmayan arka dişler aşırı büyüyecek hayvanın çenesini zorlayacak ağzı kullanılmaz hale gelecekti. Ama yalnızca öndeki dört diş uzamaktadır: Yani ağaç kemirirken kullandığı dişler...

Kunduzun dişlerinden başka pek çok organı özel olarak yaptığı işe uygun şekilde yaratılmıştır. Su altında çalışırken gözün zarar görmesini engelleyen şeffaf perdeler burnuna ve kulak içlerine su kaçması engelleyen özel kapakçıklar su içinde bir balık gibi hareket etmesini sağlayan taraklı arka ayaklar ayrıca yassı geniş ve sert bir kuyruk hayvanın yaratılıştan sahip olduğu ayrıcalıklardır.