Köpeklerde görülen protozoon etkenlerinden en etkili ve öldürücü olanlarından birisi Leishmania’dır. Bu hastalık aynı zamanda zoonoz’dur yani köpekten insana bulaşabilir. Köpeklarin yanında bu enfeksiyon kedilerde insanlarda vs. görülebilir. İki formu olan Leishmania enfeksiyonunun visceral formu genelde öldürücüdür.

Zoonoz karakterli paraziter bir deri hastalığıdır. Tropikal bölgelerde ve Akdeniz ülkelerinde sık görülen hastalık köpeklerde kutanöz ve viseral olmak üzere iki formda görülmektedir.

Hastalığın etkeni bir protozoon olan Leishmania’dır. Her iki formun şekillenmesinde farklı türler etken olmaktadır. Köpeklerde hastalığa neden olan türler Leishmania canis (leishmania donovani) ve Leishmania tropica dır.

Hastalık phlebotomus türü keneler tatarcık ve kum pireleri gibi kan emen sinekler ile bulaşmaktadır. Hastalık etkeni bulaştıktan sonra kuluçka süresi haftalar hatta yıllarca sürebilmektedir. Buna karşın hastalığı geçirenler ise bağışıklık kazanmaktadır.

Hastalık etkenini taşıyan insektisitlerin ısırması ile bulaşan etken 1 ay ile 1 yıl arasında değişen bir kuluçka süresi geçirir. Isırılma bölgesinde hücre bağışıklık sistemi yeterli ise lezyonlar lokalize olur. Bağışıklık yetersiz ise lezyonlar hızla yayılır. Etken bulaşma yerindeki deride makrofajlar içerisinde yayıldıktan sonra dalak karaciğer lenf yumruları kemik iliği ve bağırsaklara yayılarak viseral formun oluşumuna neden olur ve hastalığın seyri genellikle kötüdür. Klinik belirtilerin pek çok hastalık ile benzerlik göstermesinin yanı sıra geniş bir dağılım göstermesi teşhisin ve tedavinin güçleşmesine neden olur. Genellikle nüksler söz konusudur ve hastalık çoğu zaman medikal tedaviye olumlu cevap vermez.

Değişken bir klinik semptom gözlenmektedir. Yaygın olarak deri lezyonları görülmekle birlikte tırnaklarda deformasyon kaslarda atrofi lenfadenopati aralıklı gözlenen ateş halsizlik sindirim sistemi problemleri poliartritis polidipsi glomerulonefritis anemi ve keratokonjuktivitis gibi belirtiler de görülebilmektedir. Deri lezyonları genellikle kulak kepçesi yüz ve ayaklarda görülür. Kaşıntısız olan bu lezyonlar bulunduğu vücut bölgesine göre değişmekle birlikte dermatitis hiperkeratosis kabuklanma nodül erezyon ülser fistül şeklinde gelişir. Köpeklerde özellikle bacaklar ve baş bölgesinde eksfoliatif dermatitis ve nasodigital hiperkeratosis ayak tabanları ağız kenarı gibi deri ve mukozaların birleşme noktalarında kulak uçlarında ülseratif dermatitis karın bölgesinde steril pustuler dermatitis genel olarak deride ise nodüller görülür.

Hastalığın seyrinin ağır olması ve genellikle tedaviye olumlu cevap alınamaması nedeniyle koruyucu hekimlik hastalığın önlenebilmesinde büyük önem taşımaktadır. Taşıyıcı olan insektisit mücadelesi dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur.

Hastalığın seyri genellikle kötüdür. Klinik belirtilerin pek çok hastalık ile benzerlik göstermesinin yanı sıra geniş bir dağılım göstermesi teşhisin ve tedavinin güçleşmesine neden olur. Köpeklerde genellikle viseral formda görülen
hastalığın erken dönemlerde teşhis edilmesi hastalığın tedavisinde önem taşımaktadır.