Kedilerde Sağırlık Hastalığı Nedeni :

Sağırlık çeşitli nedenlere bağlı olarak şekillenen işitme kaybıdır. Sağırlığı kulak hastalıklarına bağlı olarak şekillenebilen bir komplikasyon olarak veya kulak hastalıklarının seyri sırasında görülebilen bir belirti olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Doğmasal bir anomali olarak şekillenebileceği gibi çoğunlukla sonradan oluşan edinsel nedenlere bağlı olarak şekillenme oranı daha yüksektir. Özellikle Ankara kedilerinde kalıtsal bir ırk özelliği olarak görülmektedir.

Edinsel nedenler arasında kulak zarının yırtıkları dış kulak kanalındaki tümörler kronik kulak uyuzu ve buna bağlı olarak şekillenen orta ve iç kulak yangısı sayılabilir.

Sağırlık Hastalığı Belirtileri :
İşitme kaybı spesifik belirtidir. Sesleri duymadığından çevreye ilgisiz görülebileceği gibi sizin sesinize tepki vermemesi ani ve yüksek seslere duyarsızlığı sağırlığın tanısının konulmasında yeterli bulgulardır. Ayrıca klinik olarak yapılan muayenelerde kulak zarında şekillenmiş bir hasarın enfeksiyonun veya kanaldaki tümöral oluşumların tespit edilmesi sağırlığın varlığını destekleyen klinik bulgular olarak görülebilir.


Sağırlık Hastalığı Tedavi Yoları/ Sağaltım :
Kulak bakımının düzenli yapılması edinsel nedenlere bağlı şekillenebilecek sağırlıkların önlenebilmesinde faydalı olabilir. Doğmasal olarak şekillene sağırlıkların tedavisi mümkün değildir. Edinsel nedenlere bağlı olarak sonradan şekillenen sağırlık durumunda asıl nedene yönelik yapılan tedaviler ile giderilebir.