Kediler karanlıkta çok iyi göremeyebilirler. Onlar yarı karanlıkta biz ve diğer hayvanlara oranla daha iyi görürler. Bu yetenek kedinin göz yapısıyla ilgilidir. Kedinin kafasına oranla büyük gözleri vardır.

Göz küresi birkaç kattan oluşur. Sert bir fibröz dokudan oluşan ''Sklera'' denilen beyaz kısım zengin kan damarlarıyla oksijen ve besinlerin göze ulaşmasını sağlar. Göz kapaklarının dış açık kısmı korneadır. Benzersiz bir şekilde düzenlenmiş bu hücreler son derece ince bir tabakadan oluşur. Bu yüzden kornea şeffafdır.


Kornea gözü etkilemeden ışık girmesini sağlar.Kediler çok ışıklı bir ortamda irisi (gözün renkli kısmı) münkün olduğu kadar açabilir. Bir hayvanın retinası (gözün arka kısmı) çubuklar ve koniler olmak üzere iki tip ışığa hassas hücrelerden oluşur. Çubuklar ışık dürtülerinden büyüteç gibi sorumludurlar. Kedilerde çubukların sayısından artış vardır. İnsanlarda retinaların çubukları ışığa duyarlı hücrelerde 5 üzerinden 4 iken kediler de 26 üzerinden 25'tir.

Aynı zamanda kedilerde gözlerinin arkasında ''tapetum lucidum'' olarak adlandırılan gelişmiş bir yansıtıcı alan vardır.Geyik ve rakun gibi hayvanlarda da ''tapetum lucidum'' bulunmaktadır.Bu nedenle gece arabanın farı kedilerin yüzüne vurduğunda gözleri parlar.