Yılanlar bilateral (çift bakışımlı) vücut simetrisine sahip canlılar ve tıpkı bizlerde olduğu gibi bu simetrinin bir sonucu olarak belirli organ ve uzuvları çift halde bulunuyor.

Ancak yaşam şekline uyum gösterecek şekilde evrimleşen vücut yapıları nedeniyle bu organ ve uzuvlarının bazıları körelmiş.

Sol akciğerlerinin benzer şekilde sol yumurtalıklarının ve hatta kol ve bacak üyelerinin körelmiş olmasının da nedeni aynı: ince-uzun vücut şekilleri ve buna uygun iskelet yapıları.

Bir akciğerlerinin indirgenmiş olmasının yılanlara sağladığı diğer bir avantaj da bütün halinde yuttukları avlarının sindirimi için vücutlarında yeterli boşluğu sağlayabilmek.


Örneğin aşağıdaki yılan bireyinde sol akciğer hiç oluşmamıştır "c" harfiyle gösterilen ise tek olan sağ akciğerdir: