Gençlik hastalığı akut ve subakut seyirli çok bulaşıcı gastrointestinal solunum sistemi ve sinir sisteminin etkilendiği deridebazı olgularda egzemaların oluşumu ile karakterize bir enfeksiyondur. İnsanlardaki kızamık sığırlardaki sığır vebası virüsü ile ilişkili paramyxoviridae familyasına ait distemper virüsü nedenidir.

Yavru köpekler oldukça duyarlıdır. Enfeksiyon direkt ve indirekt olarak bulaşır. Bulaşma sindirim ve solunum yolu ile olur. Enfekte köpeklerin burun göz akıntıları salya idrar ve dışkıları bol miktarda virus içerir. Direkt bulaşmada temas ve damlacık enfeksiyonu kontamine yiyecekle ve suların alınması ve kontamine eşyalara temas rol oynar.

Gençlik hastalığında aşağıdaki organlarda bir veya birkaçı etkilenir;


Respiratör sistem – pneumoni
Gastrointestinal sistem – gastroenteritis
Deri – hiperkeratozis ya da sert şişlikler
Göz – chorioretinitis
Sinir sistemi – meningoensefalomiyelitis
Semptomlar;

Enfeksiyondan bir hafta sonra;

Ateş
İştahsızlık
Depresyon
Konjunktivitis
* Bu dönemde lokalize bir belirti yoktur bir hafta kadar süren bu genel bulgulardan sonra ateş ve iştahsızlık ile birlikte lokalize bulgular şekillenir.

Gastro-intestinal form:

İshal
Kusma
Dehidrasyon
Kilo Kaybı
Solunum formu:

Öksürük
Burun akıntısı (Mukopurulent)
Dispnae
Oskültasyonda; Kuru ve yaş harharalar
Deri formu:

Eritem
Püstül
Kötü koku
*Abdomene lokalize olur

Sinirsel form:

Akut subakut ensefalitis
Tikler (Özellikle bacak ve yüz kaslarında)
Ataksi
İnkoordinasyon
Hiperestezi
Korku
Ağrı duyuyor gibi bağırma
Körlük
Paresis ve paralysis (Genellikle arka bacaklardan ataksi ile başlar)
Kronik ensefalitis:

İnkoordinasyon
Pelvik bölgede zayıflama
Başı tutamama
Başta titremeler
Nistagmus
Yüzde paralysis
Parlysis
* Bu formda genel tikler ve davranış değişiklikleri görülmez.
* Diğer sistemlere özgü bulgular düzeldikten aylar sonra sinirsel semptomlar ortaya çıkabilir.

Hard pad disease:

Taban yastıkları ve burunda hiperkeratoz
Yaşlı köpek ensefalitisi ;

Ataksi
İnkoordinasyon
Konvülziyonlar
Dönme
Tikler
Görme bozuklukları
Sağaltım;
Veteriner Hekiminize danışınız.!!!

Korunma;
Canlı virus aşıları kullanılır. Her yıl tekrarlanır.