Her yaştaki köpekte görülebilen alt solunum yollarında yangı ile karakterize viral bir hastalıktır. Hastalık yavru köpeklerde öldürücü bronkopnömoni ile seyrederken daha yaşlı hayvanlarda kronik bronşitis şeklinde ortaya çıkar. Bu hastalığın hayvan hastanelerindeki ve barınaklardaki köpekler arasında hızla yayılabildiği bilinmektedir.

Etiyoloji;
Bu hastalıkta bir çok virusun özellikle parainfluenza virusu Canine adeno viruslar (CAV-2) Canine herpes virusu ve Distemper virusunun rol aldığı tespit edilmiştir. Sekonder olarak gram negatif bakterilerden pseudomonas spp E. Coli ve Klebsiella pnömonia türü bakteriler olaya katılmaktadır. Ayrıca hastalıklı köpeklerde (6 aylıktan büyük) Bordotella bronşiseptika’nında izole edildiği bildirilmiştir. Hem Canine Adenovirus (CAV-2) hem de Parainfluenza virusu solunum yoluyla hızla bulaşır. Bu iki etken sadece solunum sisteminde yangıya yol açmak suretyle hastalığa neden olurlar. Canine Adenovirusun (CAV-2) birinci derecede hedef dokuları bronşiollerdir. Virus burada üreme safhasını geçirdikten sonra şiddetli nekroza yol açar. Alt ve üst solunum yollarındaki üremeyi takiben bu etken solunum sekretleriyle atılır.

Semptomlar;

Hastalığa neden olan virusların alt solunum yollarında başlattıkları yangı nedeniyle en önemli bulgu öksürüktür. Bu hastaların trachea ve larenx bölgesine basınç yapılacak olursa öksürüğün şiddetlendiği görülür. Hastalığın hafif seyrettiği olgularda beden ısısı normal veya biraz yüksek olarak kaydedilir. Fakat bu hayvanlar tamamen iştahsızdır ve sürekli bir kenara çekilerek yatmak isterler. Buna karşın genç köpeklerde hastalık daha şiddetli seyretmektedir. Beden ısısı yükselmiş (40 – 41 ºC) ve her iki burun deliğinden kısa sürede purulent özellik kazanan burun akıntısı görülür. Aynı zamanda hasta köpeklerde yaş öksürük depresyon gözlenir.

Karıştığı Hastalıklar;
Öksürükle seyreden diğer hastalıklarla karışabilir.

Tanı;
Hastalığın tanısı güçtür. Ancak klinik bulgulara bakarak hastalıktan kuşkulanmak mümkündür. Kesin tanı için burun sıvaplarından ekimler yapılarak etkenin izolasyonu ve identifikasyonunun yapılması gerekir.

Sağaltım;

Veteriner Hekiminize danışınız.!!!

Korunma;

Bu hastalığa karşı canlı aşılar mevcuttur. Bu aşılar kombine şekilde bulunurlar.